คลิปเด็ด คลิปดัง คลิปประเภทนี้ที่ชาวไทยชื่นชอบพร้อมทั้งติดตามเป็นปริมาณมาก

คลิปโดยมากที่ถูกนำมาเผยแพร่ เมื่อถูกจำแนกแยกแยะออกตามประเภทแล้ว จะส่งผลเป็นเหตุให้ผู้ติดตามรับชมคลิป อาจจะค้นหาคลิปประเภทนั้น ๆ ที่ต้องการไล่ตามรับชมได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ในหมวดคลิปเด็ด ย่อมเป็นแหล่งเก็บคลิปเด็ด ๆ เอาไว้มากมาย เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบได้ไล่ตามรับชมกันอย่างไม่อั้น
 
การเจตนาเผยแพร่คลิปบางประเภท ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คลิปเด็ด แต่ขอให้มีข้อมูลที่น่าสนใจ คลิปนั้น ๆ ในภายหลัง อาจจะกลายมาเป็นคลิปเด็ดได้อย่างแน่นอน เนื่องจากหลากหลายคน อาจจะให้ความสำคัญ ไปกับการเลือกชมคลิปวิดีโอต่างๆ เพื่อให้เกิดความบันเทิงเป็นหลัก แต่ในหลักของความเป็นจริงแล้วนั้น การไล่ตามรับชมคลิปวิดีโอต่างๆ อาจมีสาเหตุหลัก มาจากการศึกษาข้อมูลหรือว่ากรณีคลิปวิดีโอ คือคลิปการศึกษาเรื่องต่างๆ ในรูปแบบวิชาเฉพาะทาง หรือว่าแม้กระทั่งเกร็ดความรู้ดี ๆ ที่ถูกสร้างคลิปได้ตั้งเป้าหมายเพื่อจะทำการเผยแพร่เป็นหลัก และด้วยเหตุนี้นี่เอง ที่ทำเอาการรับชมคลิปวิดีโอในแต่ละกลุ่มบุคคล ถูกแยกออกมาให้เป็นการรับชมเพื่อมุ่งหวังทางด้านการศึกษา จุดหมายของผู้จัดทำคลิป คงมีมากหลายปัจจัยด้วยกัน แม้ว่าคลิปบางคลิป ดูเหมือนไม่ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรมากนัก แต่สุดท้ายก็มีผู้ติดตาม พร้อมกับรับชมคลิปกันอย่างกว้างขวาง
 
ความมุ่งหวังผ่านคลิป ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ประการเดียวแค่นั้น อย่างคลิปเด็ด กลับมีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ตลอดจนกระทั่งมุ่งหวัง ในการรับชมคลิปเพื่อสร้างความบันเทิง พร้อมกับความเพลิดเพลินในเวลาว่าง เพราะว่าเป็นแหล่งคลิป ที่อาจจะตอบสนองความต้องการ ตลอดจนกระทั่งอาจจะให้ความบันเทิง ได้อย่างสูงสุดนั่นเอง