ดู tv ไปกับกิจกรรมหลากหลาย ที่เป็นเหตุให้น้องๆ ได้รับประโยชน์มากเพิ่มขึ้น

ไม่ว่าจะคือกิจกรรมไหน ผู้ปกครองก็ไม่ควรที่จะละเลย พร้อมกับควรหันมาให้ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งคอยดูแลเด็ก ๆ ให้มากที่สุด ถึงแม้กิจกรรมหลัก ๆ ที่สามารถให้ความบันเทิงภายในสถานที่อยู่อาศัยได้นั้น จะเป็นการเลือกชมพร้อมกับดู tv เป็นหลัก แต่ข้อเสนอแนะของคุณพ่อและคุณแม่ ย่อมเป็นเหตุให้พวกเด็ก ๆ รู้ว่า เขาทั้งหลายจะต้องดูทีวีในช่วงเวลาไหน

 

การดู tv อาจสร้างประโยชน์ให้กับเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ ส่วนมากจะได้รับความรู้ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และภายในส่วนของแหล่งความบันเทิง พร้อมทั้งสาระดี ๆ ในบางครั้ง แต่การที่คุณพ่อและคุณแม่พยายามเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างไปพร้อมกับการคลุกคลีและอยู่กับการชมหรือว่าดูทีวีจนมากเกินไป นั่นหมายถึงคุณพ่อและคุณแม่พยายามที่จะทำให้เขา กลายเป็นคนติดทีวีและดู tv จนเกินอัตรา จนทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถละหรือว่าเลิกดูทีวีในบางช่วงเวลาได้เลย ปัญหาตามมาในตอนหลัง  ซึ่งคุณพ่อพร้อมกับคุณแม่ควรพึงระวัง เพราะถ้าหากว่าเด็ก ๆ กลายเป็นคนติดทีวีและดู tv จนเกินไป จะเป็นเหตุให้พวกเขาประสบปัญหาทางด้านมากมาย โดยเฉพาะการใช้เวลาว่างไปพร้อมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลดน้อยถอยลง จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความเจริญที่ล่าช้าสำหรับเขาทั้งหลาย  ทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้เกิดการพัฒนาการทางด้านร่างกายพร้อมกับสติปัญญาที่ไม่ครบถ้วน 

 

พร้อมกับนี่ก็อาจจะเป็นต้นเหตุ ที่มีผลทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถทำความเข้าใจและเข้าใจได้ว่า อะไรเป็นอะไร และอะไรเป็นต้นเหตุ พร้อมทั้งอะไรเป็นผลเนื่องจากพวกเขาค่อนข้างใช้เวลาว่างไปกับการดู tv  ที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากที่เด็กๆ ได้มีการเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เด็กๆ สมควรกระทำในที่สุด