หนังบทเพลงสรรเสริญพระบารมี หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล

การปรากฏครั้งยิ่งใหญ่ กับการรวมกลุ่มของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ เพื่อที่จะร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของกษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นพ่อหลวงของแผ่นดินเมืองไทย โดยประชาชนชาวไทยได้พร้อมใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพียงกัน พร้อมทั้งการบันทึกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้  ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น ภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี โดย ม.จ.ชาตรี เฉลิมยุคล   ทำให้ใครๆต่างก็มีการติดตามกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก

 
ถือได้ว่าภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี ยังได้มีการอัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานในวัน ที่ 31 ธันวาคม 2519 เมื่อได้มีภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมา ทำให้ผู้ชมแต่ละคนต่างก็ไล่ตาม  พร้อมกับยังมีการเผยแพร่ออกมาแล้ว สำหรับภาพยนตร์สรรเสริญพระบารมี ที่ได้มีความยาวเพียงแค่ 9.02 นาที นอกจากจะได้มีการรวบรวมภาพทีเต็มไปด้วยความงดงามและน่าประทับใจที่มีประชาชนคนไทยต่างก็มีการพร้อมใจกันร่วมร้องเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวงภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทำให้ตกเป็นข่าวโด่งดังไปต่างชาติ ทำให้คนต่างชาติ ต่างก็ไม่พลาดกับการไล่ตามข่าวต่าง ๆ  กันอย่างมากกันเลย จนเป็นเหตุให้ชาวต่างชาติต่างก็ได้มีการเดินทางมาท้องสนามหลวง เพื่อมาชมคนไทยแต่ละคนทีได้เดินทางมาเป็นปริมาณมาก
 
ภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี
เพราะฉะนั้น ภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี จึงกลับเป็นหนังที่มีผู้คนติดตามกันทั่วประเทศ  เป็นเหตุให้ตกเป็นเรื่องที่น่าสนใจกันเลย สำหรับคนไทยแต่ละคนต่างก็ชื่นชมพระองค์ท่านที่คอยช่วยเหลือประชาชนผู้ทีทุกข์ร้อน ให้หมดปัญหาได้ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นหนังระยะสั้นที่คนไทยสนใจ