เมื่อใครต่อใครดูtvก็จะพบความสุขดี ๆ ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ทีวีวิทยุโทรทัศน์ทุกบ้านมักจะมีอย่างแน่นอน หากว่าบ้านไหนที่ขาดวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างทีวีโทรทัศน์  หรือขึ้นชื่อว่ามิได้รับชมหรือดูtvเลย  บ้านในกลุ่มคนกลุ่มนั้นอาจจะถูกเรียกได้ว่า  เป็นกลุ่มคนอยู่หลังเขา แต่ก็ใช่ว่าเขาทั้งหลายจะแปลกแต่อย่างใด เพราะยังมีผู้คนอีกมากที่เกิดการขัดสนทุนทรัพย์  จึงไม่อาจจะมีทีวีโทรทัศน์ด้านในสถานที่อยู่อาศัยนั่นเอง

 
กิจกรรมการคัดเลือกชมหรือดูtv ของแต่ละคน โดยมากจะอาจให้สาระบันเทิงเสียมากกว่า พร้อมทั้งยังคงคงทำให้เกิดความสนุกสนานได้ก็จริง แต่บางครั้งการตกลงใจเลือกชมหรือดูtv  จำเป็นจะต้องมีการเลือกและพิจารณาด้วยว่า  รายการไหน ละครเรื่องใดที่มีความพอเหมาะต่อบุคคลในครอบครัวแต่ละวัย  อย่างเช่น  วัยเด็ก จำเป็นต้องมีการคัดสรร  สื่อดี ๆ หรือกระทั่งรายการแค่บางรายการ  ที่มีความพอดีต่ออายุสำหรับวัยเด็กโดยเฉพาะ  หากมีการให้เลือกชมปะปนเข้ากับรายการที่ไม่เหมาะสม  อาจจะทำให้พวกเขาได้รับสื่อที่ไม่ดีพอ  พร้อมทั้งทำให้เกิดผลร้ายต่อพวกเขาได้ เป็นต้น พร้อมกับอีกส่วนก็คงจะเป็นความสนุกสนานที่บุคคลหรือท่านผู้ชมส่วนมากจะได้รับ  ดังนั้น การเลือกชมหรือดูtvเป็นหลักดูtv  จึงไม่แปลกเลยสำหรับมนุษย์เรา 
 
ดูtv
ความสนุกมักจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทุกคนได้เปิดดูtv เพราะความเพลิดเพลินที่ว่านี้ มักมาพร้อมกับสาระไม่มากก็น้อย ซึ่งจะทำให้เกิดความสุขพร้อมทั้งความสนุกสนานได้อย่างดีมาก  ทำให้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างโทรทัศน์หรือทีวี  กลายเป็นอุปกรณ์หลัก ๆ ที่มีเหตุจำเป็นสำหรับใครต่อใครเลยก็ว่าได้  ทุกบ้านจึงต้องมีโทรทัศน์หรือทีวีติดตั้งเป็นสำคัญ  และมักจะถูกสรรหามากกว่าเครื่องมือประเภทอื่น ๆ เสียด้วยซ้ำไป